Wenperiode

Voordat we tot definitieve plaatsing overgaan, vindt er eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit gesprek kan het kind met ouders en/of verzorgers de dagopvang en de groep waar ze geplaatst zullen worden komen bekijken en spreken we de startdatum van de wenperiode af. Tijdens het gesprek vragen we om specifieke kindgegevens zoals, slaapt het kind met een knuffel of speen of mag het bepaalde voedingsproducten niet vanwege allergieën.

De wenperiode bedraagt ongeveer een maand. De eerste keer laten we het kind een paar uurtjes wennen, eventueel met de ouder erbij. We zullen de ouder ondersteunen in het loslaten van hun kind en te vertrouwen op de staf binnen de Sudbury kinderopvang. We bouwen die uren op tot een hele opvangdag in overleg met de ouders. Tijdens deze wenmomenten adviseren we ouders om goed telefonisch bereikbaar te zijn.

We zorgen voor een ontspannen en open sfeer. Met de weg van de geleidelijkheid worden altijd in samenspraak met ouders, schema’s van thuis aangepast aan het groepsritme, zoals het voedingsschema. Dit is voor ieder kind en ouder een individueel traject. Daar geven we ruimte voor.

In de wenperiode geven we speciale aandacht aan het proces van wennen van een kind, zo zal de een meer geborgenheid nodig hebben en de ander meer aandacht op wat mag of niet mag in de nieuwe omgeving. Dit vraagt oplettendheid en een invoelend vermogen van onze stafleden om in te spelen op de persoonlijke behoefte van een nieuw kind. Ook komt het voor dat een kind geen nabijheid wil van het staflid en niet opgetild of op schoot genomen wil worden. In die gevallen respecteren we het kind en zal het staflid wel in de buurt blijven. Bij verdriet zullen we het kind proberen te troosten, af te leiden en te betrekken bij de andere kinderen van de groep.