Vacatures

Werken bij Sudbury Kinderopvang Amersfoort

Momenteel hebben wij ruimte voor twee nieuwe collega’s.

Ben jij iemand die:

 • Nieuwsgierig is naar hoe het anders kan?
 • Wilt werken met kinderen op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen
 • Leergierig is en open staat voor een nieuwe manier van werken?
 • Gekwalificeerd is om te werken in het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang?

Dan zou je wel eens goed in ons team kunnen passen! 

Wie zijn wij?

Wij zijn het team van Sudbury Amersfoort, een particuliere school en kinderopvang op basis van het sudburymodel dat al sinds 1968 bestaat. Onze stafleden hebben bijna 20 jaar ervaring met dit unieke onderwijsconcept in Nederland en zijn allemaal professionals met verschillende achtergronden in onderwijs en daarbuiten. 

Ons doel is een fijne plek voor kinderen van nul jaar tot aan de schoolgaande leeftijd te creëren, een plek waar kinderen onbekommerd kind kunnen zijn en in hun waarde gelaten worden. Waar ze rust en geborgenheid ervaren als ze hier behoefte aan hebben, maar ook de kans krijgen om een vrije interactie met hun omgeving aan te gaan. Een plek waar kinderen binnen en buiten met elkaar en met verschillende volwassenen kunnen optrekken en zich in deze omgeving optimaal kunnen ontwikkelen. 

Op Sudbury Kinderopvang Amersfoort geven we kinderen een ervaring mee van opgroeien in een bredere sociale context, vergelijkbaar met een groot gezin. In een omgeving gebaseerd op het Sudbury model is er volledig vertrouwen in de natuurlijke drang tot groei en ontwikkeling. Door middel van vrij spel, observatie en imitatie leren kinderen van jongs af aan. Deze ontwikkeling is een natuurlijk proces. Een belangrijke waarde voor Sudbury Kinderopvang Amersfoort is vertrouwen en gelijkwaardigheid en dat iedereen ongeacht leeftijd als volwaardig mens wordt beschouwd. 

Wat bieden we? 

 • Een uitdagende omgeving
 • Een creatieve positie
 • Een gedreven team 
 • Een unieke ervaring met een andere kijk op ontwikkeling
 • Een vast tarief per uur op jaarbasis
 • Werken op ZZP-basis
 • De mogelijkheid om ook als staflid in de school te werken 

Wat zoeken we?

Jij kunt op een alerte en responsieve manier met kinderen omgaan. Je stelt je open voor de signalen van kinderen en reageert hier op een passende manier op. Je toont respect voor de eigen wil van kinderen en stelt heldere grenzen aan hun gedrag. Je bent je bewust van jouw voorbeeldfunctie in de omgang met kinderen en draagt de normen en waarden over die bij onze visie horen. Je bent in staat om bewust een afwachtende houding aan te nemen.

Voor jou gelden een aantal belangrijke eigenschappen:

 • Durf en openheid om jezelf te zijn en te reflecteren op je eigen gedrag.
 • Je bent nieuwsgierig en ondernemend, je doet dingen omdat je er gepassioneerd over bent, en je neemt taken op die gedaan moeten worden. 
 • Je bent authentiek en betrokken in het KDV team en de school.

 

Kun jij gelijkwaardig omgaan met alle mensen ongeacht hun leeftijd en kun je op je handen zitten? Stuur dan een motivatiebrief met CV naar: kinderopvang@sudburyamersfoort.nl
Of bel met de stafcoördinator Sabine Witteman op 06-44642182

 

Suggesties voor meer achtergrondinformatie:

Over de werking van de school:

 • De Vrijheid van de Sudbury Valley School* door Daniel Greenberg 
 • De Kampanje, Sudbury Valley School in Nederland* door Christel Hartkamp-Bakker

Bredere scope en onderliggende visies:

 • Free to Learn* door Peter Gray
 • Het Gedwongen Onderwijs Voorbij* door Peter Hartkamp
 • We Moeten Spelen door Rob Martens
 • De meeste mensen deugen door Rutger Bregman

*Deze boeken kun je ook via ons bestellen.