Dit zijn wij

Sudbury School Amersfoort is ontstaan als een gezamenlijk project van verschillende initiatiefnemers, waaronder de oprichters van de eerste Sudbury School in Nederland, ouders en stafleden van Sudburyschool Harderwijk. Door al onze kennis te bundelen kunnen we, naast een school, ook een kinderdagopvang en een BSO faciliteren. Op die manier creëren we een school en kinderopvang met als kern de pedagogische visie van het Sudburymodel.

Het Sudburymodel

Het Sudburymodel is ontstaan vanuit een model van onderwijs zoals vormgegeven door de Sudbury Valley School in Massachusetts in de Verenigde Staten sinds 1968. Hierin hebben jonge mensen zeggenschap over hun eigen leven, hun keuzes en hun toekomst en hebben ze gezamenlijk zeggenschap hebben over de organisatie van de schoolgemeenschap waar zij een onderdeel van vormen. Het uitgangspunt van een Sudburyschool is dat kinderen volwaardig mens zijn en moeten worden vertrouwd en gerespecteerd. Daarnaast is een uitgangspunt dat alle mensen een natuurlijke motivatie hebben om te leren. Deze uitgangspunten vormen ook de basis voor het beleid van Sudbury Kinderopvang Amersfoort. Lees hier meer over op de website van de school.