Onze werkwijze

In onze werkwijze staat de visie van het Sudbury model centraal. In de dagopvang betekent dit dat het community gevoel heel belangrijk is, wat zich in de praktijk uit in het gevoel deel te nemen aan een groot gezin. Plezier maken, vrij spel, gelijkwaardigheid, vertrouwen en (de weg naar) zelfstandigheid is waar het bij ons om draait. Dit komt tot uiting doordat we tijdens de dag oog hebben voor alle kinderen als individu en voor de groep als geheel. We wisselen vrij spel, waarin eigen keuzes gemaakt mogen worden, af met gezamenlijke activiteiten zoals samen eten.

We geven ieder kind het vertrouwen zelf keuzes te mogen maken en ondersteunen hen waar dit nodig is. We dragen zorg voor een veilige en voorspelbare omgeving door middel van heldere regels, een vast dagritme en geven ruimte voor de sociale en emotionele interactie. Het ‘leren omgaan met negatieve gevoelens’ vormt een essentieel onderdeel van het leerproces in de groei naar een emotioneel evenwichtig persoon. Daarom geven wij ruimte aan het maken van fouten en geven wij ieder kind de ruimte voor (emotionele) zelfregulatie in omgang zichzelf en met elkaar.

Groepen

Aan de start van Sudbury Kinderopvang Amersfoort werken we met één verticale stamgroepen. Dit betekent dat kinderen zich in een groep bevinden waar alle leeftijden bij elkaar zitten. Onze professionals zorgen er in deze groep voor dat ieder kind tot zijn recht mag komen. Voor de babies zorgen we voor een individuele benadering waar rust en zorg van een primair verzorgende centraal staat. Terwijl we voor de peuters ruimte geven aan actief en motorisch spel en groepsactiviteiten. Zodra de groepsgrootte in aantallen groeit, hebben wij de intentie de groep te splitsen in twee leeftijdsgebonden groepen. Namelijk 0-1,5 en 1,5-4 zodat er meer ruimte ontstaat voor de behoeften van iedere leeftijdsgroep.

Kennismaken

Ben je geïnteresseerd geraakt? Benader ons voor een kennismakingsgesprek.

Wennen

​​In de wenperiode geven we speciale aandacht aan het proces van wennen van uw kind. We zorgen voor een ontspannen en open sfeer. We hebben oog voor de individuele behoefte van uw kind. Zo zal de een meer geborgenheid nodig hebben dan de ander. Onze stafleden hebben aandacht voor ieder individu om zo in te kunnen spelen op de persoonlijke behoefte van een nieuw kind.
Lees hier meer

Sudbury en de vier competenties

In ons beleid en in onze werkwijze hebben wij aandacht voor de vier competenties: De sociale-, de emotionele -, de cognitieve competentie en de overdracht van normen en waarden. Dit alles passen wij in, in de visie van Sudbury. Waar aandacht is voor gelijkwaardigheid, vrij spel, (emotionele) zelfregulatie, respect, diversiteit en vertrouwen en zelfstandigheid.
Lees hier meer

Ouders

Kijk voor meer informatie in ons beleidsplan