Een kind als volwaardig mens

Wij vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van een mens, hoe jong ook.

Een mens is van nature leergierig, nieuwsgierig en ontwikkelt zich. Ontwikkeling ziet er vanaf de baby- tot en met de kleuterleeftijd telkens weer anders uit en is voor elk kind verschillend. De ontwikkeling van ieder kind is leidend in hoe wij als staf de ondersteuning bieden die het kind nodig heeft. In de groei naar zelfstandigheid is met name de sociale ontwikkeling van uitermate groot belang.

Kinderen leren spelenderwijs. Binnen Sudbury Kinderopvang Amersfoort hechten we daarom veel waarde aan vrij spel. We vinden het erg belangrijk kinderen “los te laten” binnen hun eigen belevingswereld. Door vrij spel ontwikkelen kinderen zich in samenhang met elkaar en leren ze te vertrouwen op zichzelf. Ze oefenen doorlopend met zelfregulatie in omgang met elkaar.

Het leren omgaan met negatieve gevoelens vormt een essentieel onderdeel van het leerproces in de groei naar een emotioneel evenwichtig persoon. Ontwikkeling gebeurt met vallen en opstaan. Onze visie is dat een kind op een veilige manier moet kunnen leren omgaan met tegenslagen. Wij geven het kind de feedback en ondersteuning om te leren omgaan met deze negatieve gevoelens, tegenslagen, lastige situaties en levensvraagstukken. Zo leert het kind zelf te zoeken naar oplossingen en leert het omgaan met diversiteit in de sociale groep. 

We vertrouwen de kinderen. We laten kinderen op onderzoek uitgaan en zelf initiatief nemen, hierdoor groeit hun zelfvertrouwen en zelfstandigheid

Meer weten?

Heb je vragen of wil je meer weten over onze opvang?

Diversiteit en respectvolle omgang

Door het contact met verschillende stafleden en andere kinderen leer je om te gaan met verschillen en diversiteit: geen mens is immers hetzelfde. We zijn gelijkwaardig, laten elkaar in de waarde en gaan respectvol met elkaar om.

Vertrouwen en zelfstandigheid

Vertrouwen vormt de basis, waardoor kinderen zelf dingen kunnen uitvinden of doen. Zo geven we de kinderen mee dat ze het zelf kunnen en kunnen ze vertrouwen ontwikkelen in zichzelf in de groei naar zelfstandigheid.

Zelfregulatie en omgang met emotie

Zelfregulatie wordt veel geoefend in spel en de omgang met elkaar. De ervaring om zelf tot oplossingen en compromissen te komen is iets wat veel geoefend moet worden. Ook het leren omgaan met teleurstelling, verdriet en boosheid zijn emoties die erbij horen en waar je hier veilig mee kunt leren omgaan. 

Competent en volwaardig mens

Kinderen zijn competent in de fase van ontwikkeling waarin zij zich bevinden en zijn volwaardig mensOnderontwikkelde cognitie bij peuters helpt hen zich bezig te houden met de dingen die voor die leeftijd belangrijk zijn. Het vertrouwen in de natuurlijke ontwikkeling van een kind vormt de basis van ons pedagogisch beleid.