Onze groepen

Kom je ook?

Bij Sudbury Kinderopvang Amersfoort werken we met twee horizontale stamgroepen. Dit betekent dat kinderen zich in leeftijdsgebonden groepen bevinden. Hier kiezen wij voor omdat de verzorging en ontwikkelbehoeften van de kinderen in de leeftijd 0 tot 4 jaar zeer uiteenlopend kan zijn. Babies zijn van nature meer gebaat bij een individuele benadering waar rust en zorg van een primair verzorgende centraal staat. Terwijl peuters meer behoefte hebben aan actief en motorisch spel en groepsactiviteiten.

 

Leren van elkaar

Binnen het Sudbury concept is de leeftijdsmix een van de belangrijkste pijlers. In de kinderdagopvang werken wij echter met horizontale groepen, maar hebben we het zo ingericht dat beide groepen met elkaar in verbinding staan. Daarom kunnen stafleden ervoor kiezen om de deuren open te zetten. Door dit opendeurenbeleid toe te passen, kunnen we kinderen van verschillende leeftijden toch met elkaar laten spelen en kunnen zij van en met elkaar leren. Daarnaast kunnen we ook de rust en geborgenheid bieden die met name de jongste leeftijdsgroep nodig heeft.

De Wombats

De wombats zijn een groep van 10 weken tot 2 jaar. Bij de Wombats wordt er flexibel omgegaan met het dagritme. Zeker voor de kinderen onder het jaar is het volgen van de individuele behoeften belangrijk. Er wordt ingespeeld op de signalen van de kinderen en er wordt zoveel mogelijk het schema van thuis aangehouden als structuur voor voeding- of slaap momenten. Naarmate kinderen ouder worden, proberen wij hen steeds meer mee te nemen in het dagritme van de Kangaroes.

De Kangoeroes

De Kangoeroes zijn een groep van 2 jaar, tot de leeftijd waarop het kind de overstap maakt naar Sudbury School Amersfoort of een andere basisschool. Bij de Kangoeroes kiezen wij ervoor om een meer gestructureerd dagritme aan te bieden. Dit dagritme zorgt voor voorspelbaarheid en houvast gedurende de dag voor zowel de kinderen als de stafleden. Maar ook hier hanteren we een flexibiliteit en kan er afgeweken worden van het dagritme als dit wenselijk is voor de groep of het individu. Het dagritme bestaat uit momenten van vrij spel, van rust, eten en andere activiteiten.