... omdat het leven niet gestandaardiseerd is

Sudbury Kinderopvang Amersfoort: waar jonge mensen zich ontplooien door een omgeving die de natuurlijke aanleg tot ontwikkeling ondersteunt.

Ontwikkelen doe je niet alleen

Sudbury Kinderopvang Amersfoort is een kinderdagverblijf voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Binnen onze school en kinderopvang creëren wij een plek waar jouw kind onbekommerd kan opgroeien en in zijn waarde gelaten wordt. Een plek waar jouw kind zichzelf mag zijn en waarin het de ruimte krijgt zich op zijn eigen wijze te ontwikkelen. Waar het rust en geborgenheid ervaart, maar ook de kans krijgt om een vrije interactie met zijn omgeving aan te gaan. Een plek waar jouw kind met vriendjes en vriendinnetjes en met verschillende volwassenen kan optrekken en zich op die manier in brede zin kan ontwikkelen.

Bij Sudbury Kinderopvang Amersfoort ontwikkel je je niet alleen. Je vormt een onderdeel van een warme en sociale omgeving, waarin je met en van elkaar leert.  De omgeving is door de structuur van de opvang leefbaar, prettig en veilig. Hierdoor voelen de kinderen zich geborgen en kunnen zij de wereld op hun eigen tempo ontdekken.

Bij Sudbury Kinderopvang Amersfoort bieden wij bij de start opvang aan in één verticale groep, waar wij werken met leeftijdsgebonden kindplekken. Dit doen wij om de balans in de groep en de aandacht van onze professionals zo goed mogelijk in balans te laten zijn.

Is er plek?

Wij gaan verhuizen naar een grotere locatie op het hoefkwartier in Amersfoort. Op 1 augustus zullen wij weer open gaan. Hier is nog plek. Wanneer je je aanmeldt, zullen wij contact opnemen voor een kennismaking. Aanmelden