... omdat het leven niet gestandaardiseerd is

Sudbury Kinderopvang Amersfoort: waar jonge mensen zich ontplooien door een omgeving die de natuurlijke aanleg tot ontwikkeling ondersteunt.

Ontwikkelen doe je niet alleen

Sudbury Kinderopvang Amersfoort is een kinderdagverblijf voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar. Binnen ons kindcentrum creëren wij een plek waar jouw kind onbekommerd kan opgroeien en in zijn waarde gelaten wordt. Een plek waar jouw kind zichzelf mag zijn en waarin het de ruimte krijgt zich op zijn eigen wijze te ontwikkelen. Waar het rust en geborgenheid ervaart, maar ook de kans krijgt om een vrije interactie met zijn omgeving aan te gaan. Een plek waar jouw kind met vriendjes en vriendinnetjes en met verschillende volwassenen kan optrekken en zich op die manier in brede zin kan ontwikkelen.

Bij Sudbury Kinderopvang Amersfoort ontwikkel je je niet alleen. Je vormt een onderdeel van een warme en sociale omgeving, waarin je met en van elkaar leert.  De omgeving is door de structuur van de opvang leefbaar, prettig en veilig. Hierdoor voelen de kinderen zich geborgen en kunnen zij de wereld op hun eigen tempo ontdekken.

Wij bieden opvangplekken in horizontale groepen, waar wij werken met leeftijdsgebonden kindplekken. Dit doen wij om de balans in de groep en de aandacht van onze professionals zo goed mogelijk in balans te laten zijn.

Is er plek?

Wij hebben op dit moment plek voor de leeftijden 0-2 en 2-4 jaar. De vooraanmeldingen zijn vanaf nu geopend. Aanmelden verplicht tot niets, maar het verzekert je wel van een plaats op onze inschrijflijst en voorrang bij aanmelding. De verwachte start datum bevindt zich in 2022. Meld je hier aan

Na een lange zoektocht hebben wij de locatie voor Sudbury Amersfoort gevonden! Met veel trots willen wij bekend maken dat Sudbury Amersfoort zich zal vestigen aan: Satelliet 8, 3824 MT te Amersfoort. 

Wij verwachten in het eerste kwartaal van 2022 te starten, inschrijven kan nog via de Contact.